آموزش اینترنت اشیاء (IoT) متوسطه قسمت 16 : برنامه اندروید RGB LED

آموزش اینترنت اشیاء (IoT) متوسطه قسمت 16 : برنامه اندروید RGB LED

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

ضمیمه ها

Lesson16.rar
در این قسمت نوبت به اون میرسه که اپلیکیشن اندرویدی پروژه هایی که از جلسهات قبل تدریس شده را با روشی نوین و ساده بدون کدنویسی و از روش Block Programming طبق روش دانشگاه MIT امریکا آموزش ببینیم.در این جلسه یاد میگیریم چطور میتوان طراحی عالی برای پروژه های اندروید داشت و اینکه چطور میتوانیم از طریق WiFi و اینترنت به پروژه های IOT خودمان ارتباط برقرار کنیم*


لینک دوره مقدماتی اینترنت اشیاء
لینک دوره متوسطه اینترنت اشیاء
لینک دوره پیشرفته اینترنت اشیاء
لینک دوره تکمیلی اینترنت اشیاء

رمز فایل در ویدیو دقیقه 9:52

برای مطلع شدن از انتشار ویدیو ها میتوانید در تلگرام مرا دنبال کنید کانال رسمی من در تلگرام

آموزش اینترنت اشیاء (IoT) متوسطه قسمت 16 : اپلیکیشن اندروید برای RGB LED

برای ساخت این ویدیو 16 ساعت زمان صرف شده است..

کپی کردن این ویدیو و در اختیار دیگران قرار دادن به دور از انسانیت و وجدان است. خود را لحظه ای جای شخص سازنده که با زحمت زیاد این ویدیو ها را میسازد وآموزش میدهد قرار دهید قضاوت با شما...
#iot_چیست #دوره_آموزشی_iot #فیلم_نمایشگاه_cebit_2017 #فیلم_آموزشی_iot #اپلیکیشن_اندرویدی #آموزش_block_programing #آموزش_اپلیکیشن_اندروید #اپلیکیشن_اندروید_برای_esp8266 #اندروید_و_esp8266 #نوشتن_اپلیکیشن_اندروید
عنوان
1 آموزش اینترنت اشیاء (IoT) متوسطه قسمت 14 : وب سرور و RGB LED 1:34′:27″ 31,900
2 آموزش اینترنت اشیاء (IoT) متوسطه قسمت 15 : احراز هویت و افکت RGB 1:38′:2″ 42,900
3 آموزش اینترنت اشیاء (IoT) متوسطه قسمت 16 : برنامه اندروید RGB LED 1:17′:2″ 20,900
4 آموزش اینترنت اشیاء (IoT) متوسطه قسمت 17 : اپلیکیشن برای RGB LED 1:13′:59″ 20,900
5 آموزش اینترنت اشیاء (IoT) متوسطه قسمت 18 : ذخیره ساز و پورت سریال 48′:24″ 18,700
6 آموزش اینترنت اشیاء (IoT) متوسطه قسمت 19: ذخیره ساز SPIFFS و WIFI 1:22′:55″ 26,400
7 آموزش اینترنت اشیاء (IoT)متوسطه قسمت 20:ذخیره ساز SD Card و WIFI 1:17′:42″ 31,900
8 آموزش اینترنت اشیاء (IoT) متوسطه قسمت 21 : پروژه پیشرفته IOT 2:8′:2″ 31,900
9 آموزش اینترنت اشیاء (IoT) متوسطه قسمت 22 : پروژه پیشرفته IOT 1:23′:37″ 31,900
زمان و قیمت کل 12:44′:10″ 257,400
38 نظر
پانته آ

با سلام و تشکر از آموزش خوبتان

وقتی پروژه رو build میکنم فرآیند ذخیره آن تاپایان انجام نمیشه و یک صفحه error میده !!!

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

پانته آ

App Inventor is unable to compile this project.

The compiler error output was

________Preparing application icon

________Creating animation xml

________Generating manifest file

________Attaching native libraries

________Attaching component assets

________Compiling source files

(compiling C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\15005491136430.948648021931751-0\youngandroidproject\..\src\appinventor\aimansourehtarabangiz\one\Screen1.yail to appinventor.ai_mansourehtarabangiz.one.Screen1)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:122:3: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:125:3: warning - more than one possibly applicable method 'get' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:702:7: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:704:7: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:714:9: warning - more than one possibly applicable method 'get' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:719:7: warning - more than one possibly applicable method 'remove' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.remove(java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.remove(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.remove(gnu.mapping.EnvironmentKey)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:721:7: warning - more than one possibly applicable method 'remove' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.remove(java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.remove(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.remove(gnu.mapping.EnvironmentKey)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:727:11: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:729:11: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:735:9: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:737:9: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:747:9: warning - more than one possibly applicable method 'get' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:766:9: warning - no accessible method 'addParent' in gnu.mapping.Environment

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:1054:3: warning - no accessible method 'runtimeFormErrorOccurredEvent' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:1792:3: warning - more than one possibly applicable method 'makeList' in com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList

candidate: com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList.makeList(java.util.List)

candidate: com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList.makeList(java.lang.Object[])

candidate: com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList.makeList(java.util.Collection)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2474:5: warning - no known slot 'getDhcpInfo' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2496:3: warning - no known slot 'post' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2530:5: warning - no accessible method 'clear' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2534:3: warning - no accessible method 'setFormName' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2541:7: warning - no accessible method 'deleteComponent' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:399:39: warning - no known slot 'getMessage' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:400:66: warning - no known slot 'getMessage' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:400:28: warning - more than one possibly applicable method 'makeText' in android.widget.Toast

candidate: android.widget.Toast android.widget.Toast.makeText(android.content.Context,int,int)

candidate: android.widget.Toast android.widget.Toast.makeText(android.content.Context,java.lang.CharSequence,int)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:400:27: warning - no known slot 'show' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:404:15: warning - no known slot 'getMessage' in java.lang.Object

(compiling C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\15005491136430.948648021931751-0\youngandroidproject\..\src\appinventor\aimansourehtarabangiz\one\Screen2.yail to appinventor.ai_mansourehtarabangiz.one.Screen2)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:122:3: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:125:3: warning - more than one possibly applicable method 'get' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:702:7: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:704:7: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:714:9: warning - more than one possibly applicable method 'get' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:719:7: warning - more than one possibly applicable method 'remove' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.remove(java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.remove(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.remove(gnu.mapping.EnvironmentKey)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:721:7: warning - more than one possibly applicable method 'remove' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.remove(java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.remove(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.remove(gnu.mapping.EnvironmentKey)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:727:11: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:729:11: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:735:9: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:737:9: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:747:9: warning - more than one possibly applicable method 'get' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:766:9: warning - no accessible method 'addParent' in gnu.mapping.Environment

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:1054:3: warning - no accessible method 'runtimeFormErrorOccurredEvent' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:1792:3: warning - more than one possibly applicable method 'makeList' in com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList

candidate: com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList.makeList(java.util.List)

candidate: com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList.makeList(java.lang.Object[])

candidate: com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList.makeList(java.util.Collection)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2474:5: warning - no known slot 'getDhcpInfo' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2496:3: warning - no known slot 'post' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2530:5: warning - no accessible method 'clear' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2534:3: warning - no accessible method 'setFormName' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2541:7: warning - no accessible method 'deleteComponent' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:399:39: warning - no known slot 'getMessage' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:400:66: warning - no known slot 'getMessage' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:400:28: warning - more than one possibly applicable method 'makeText' in android.widget.Toast

candidate: android.widget.Toast android.widget.Toast.makeText(android.content.Context,int,int)

candidate: android.widget.Toast android.widget.Toast.makeText(android.content.Context,java.lang.CharSequence,int)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:400:27: warning - no known slot 'show' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:404:15: warning - no known slot 'getMessage' in java.lang.Object

(compiling C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\15005491136430.948648021931751-0\youngandroidproject\..\src\appinventor\aimansourehtarabangiz\one\Screen3.yail to appinventor.ai_mansourehtarabangiz.one.Screen3)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:122:3: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:125:3: warning - more than one possibly applicable method 'get' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:702:7: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:704:7: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:714:9: warning - more than one possibly applicable method 'get' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:719:7: warning - more than one possibly applicable method 'remove' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.remove(java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.remove(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.remove(gnu.mapping.EnvironmentKey)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:721:7: warning - more than one possibly applicable method 'remove' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.remove(java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.remove(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.remove(gnu.mapping.EnvironmentKey)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:727:11: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:729:11: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:735:9: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:737:9: warning - more than one possibly applicable method 'put' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.Object,java.lang.Object)

candidate: void gnu.mapping.Environment.put(gnu.mapping.Symbol,java.lang.Object)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.put(java.lang.String,java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:747:9: warning - more than one possibly applicable method 'get' in gnu.mapping.Environment

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(gnu.mapping.Symbol)

candidate: java.lang.Object gnu.mapping.Environment.get(java.lang.Object)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:766:9: warning - no accessible method 'addParent' in gnu.mapping.Environment

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:1054:3: warning - no accessible method 'runtimeFormErrorOccurredEvent' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:1792:3: warning - more than one possibly applicable method 'makeList' in com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList

candidate: com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList.makeList(java.util.List)

candidate: com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList.makeList(java.lang.Object[])

candidate: com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList com.google.appinventor.components.runtime.util.YailList.makeList(java.util.Collection)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2474:5: warning - no known slot 'getDhcpInfo' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2496:3: warning - no known slot 'post' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2530:5: warning - no accessible method 'clear' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2534:3: warning - no accessible method 'setFormName' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:2541:7: warning - no accessible method 'deleteComponent' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:399:39: warning - no known slot 'getMessage' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:400:66: warning - no known slot 'getMessage' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:400:28: warning - more than one possibly applicable method 'makeText' in android.widget.Toast

candidate: android.widget.Toast android.widget.Toast.makeText(android.content.Context,int,int)

candidate: android.widget.Toast android.widget.Toast.makeText(android.content.Context,java.lang.CharSequence,int)

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:400:27: warning - no known slot 'show' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\runtime577489148138299061.scm:404:15: warning - no known slot 'getMessage' in java.lang.Object

C:\Users\segal\AppData\Local\Temp\15005491136430.948648021931751-0\youngandroidproject\..\src\appinventor\aimansourehtarabangiz\one\Screen3.yail:178:5: call to 'set-and-coerce-property!' has too few arguments (3; must be 4)

Kawa compile time: 3.457 seconds

کدهای برنامه دقیقا مثل کدهای درون فیلم است .

امکان داره مشکل در نصب app inventor باشه؟؟؟چون وقتی برنامه رو نصب میکردم پیام هایی مبنی بر این که بعضی فایل های برنامه رو نمی تونه نصب کنه رو میداد . آنتی ویروس هم غیر فعال است.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

mehrzad329

سلام

جناب سیروس زاد نسخه لینوکسی app inventor هم موجود هست؟

آیا شما لینکی دارید از اون؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

aliksa

salm

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

aliksa

من روی سیستم آنتی ویروس ندارم و جاوا رو Java.SE.Runtime.Environment.v8 و Java.SE.Development.Kit.v8 که ورژن آخر هست

نصب کردم و نرم افزار رو دو باره نصب کردم ولی بازم

HTTP ERROR 500

Problem accessing login. Reason:

javax.servlet.ServletException: java.lang.StackOverflowError

این پیغام رو می ره

داخل خود CMD هم اینو میده

WARNING: _ahadmin

java.lang.RuntimeException: Could not forward request

at com.google.apphosting.utils.servlet.DatastoreViewerServlet.doGetDatastoreViewer(DatastoreViewerServlet.java:339

aliksa

نکته دیگه این که لینک دانلود 90 مگ می باشد لطفا چک کنید

https://sourceforge.netprojectsai2ufileslatest/download?source=typ_redirect

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

aliksa

سلام

لطفا علت این که از ورژن V4.3 استفاده نمی کنید را بگین

تشکر

https://sourceforge.netprojectsai2ufilesai2u%204.3Installer

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سیدوحید علوی پناه

سلام استاد ببخشید استاد من این شبیه ساز اندروید رو نصب کردم ولی وقتی ران میکنم این صفحه میاد.

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

aliksa

سلام

تو نرم افزار من ایتم هایی مانند showstatusbar نیست

من نرم افزار رو از لینک که شما دادین دانلود کردم

"

اگر منظورتون سرور هست خیر 461 مگابایت هست که میتونید از لینک زیر دریافت کنید

لینک دانلود SERVER MIT app inventor

"

وب سایت توسینسو

ولی در ویدیو آموزشی هست

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

aliksa

سلام

از اینستالر باید استفاده کرد یا از پرتیبل

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

aliksa

من اینستالر رو نصب کردم ارور جاوا می گیره هم ورژن 4.3 هم 4.2

البته ویندوز من 32 بیت

ولی ورژن 2.26 که دارم کار می کنه

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

siva_007

سلام لینک دانلود سرور 96مگ بیشتر نیست.در صورتی که شما گفتید 400 مگ هست اسم فایل هم AI2Starter42.zip است

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

siva_007

ممنون از پاسخگویی خوب و سریع شما

الان مشکلی که دارم اینه که سرور رو به صورت لاوکال نصب کردم و کار میکنه ولی وقتی میخوام به شبیه ساز وصل بشم این پیغام رو میده.میشه بفرمایید مشکل از کجاست ؟

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

siva_007

مشکل برطرف شد.اول باید با سرور اینترنتی وصل شد تا این شبیه ساز به صورت خودکار آپدیت بشه

سیدوحید علوی پناه

سلام استاد وقتتون بخیر .استاد من این شبیه ساز local که حجمش 450 مگ هست رو میخوام برم دانلود کنم سایتش در دسترس نیست.انگار تحریمیم میشه توسایتتون بذارین دانلود کنیم؟؟؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سیدوحید علوی پناه

سلام استاد وقتتون بخیر. استاد ببخشید با نرم افزار MIT APP ی اپ درست کردم ک دوتا اسکرین داره ولی الان میخوام یدونه اسکرین اولش بذارم.یعنی ی اسکرین اول بذارم بعدش با تاچ کردن بره اسکرین دوم برای IP PASS USER میشه راهنماییم کنین.باتشکر

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سیدوحید علوی پناه

استاد بخشید یک منبع خوب میشه معرفی کنین واسه اموزش این MIT APP .باتشکر

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سیدوحید علوی پناه

بازم ممنونم استاد عزیز.استاد ی سوال دیگه داشتم واسه اینled ws2812 واسه هر متری چقد جریان نیازه؟ و هرمتری اضاف بشه چقد باید جریان بدیم؟ مثلا واسه 5متر شما تست کردین ببینین چقد جریان نیازه؟؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سید سجاد رضوی دشتی

App Inventor 2 Ultimate

مسیر تغییر کرده از لینک زیر استفاده کنید

https://sourceforge.netprojectsai2ufilesai2u%204.3Installer

به نسبت نیازتون نسخه مورد نظر را انتخاب کنید 64 یا 32

علیرضا قدیری

سلام 

لینک سرور لوکال تغییر کرده لینک رو اپدیت می کنید

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....